Whiteboards

IWB, eller Interactive Whiteboards vil blive beskrevet her. Tidligere var der stor forskel på smartboard og IWB. Men i dag har de nye IWB samme touchfunktioner som tidligere kendetegnede smartboards.

Undersøgelser viser at undervisnings- og formidlingspotentialet sjældent bliver benyttet. (Det er ikke kun i Danmark det gør sig gældende). Men det kan virke svært at få fremstillet noget materiale som kan understøtte ens undervisning. Så hvorfor ikke finde frem til noget materiale som allerede er tilgængeligt.
Et af stederne du kan søge er på Promethean Planet.  Her skal du dog først oprette en profil, hvilket er gratis.
Som du vil se, finder du nok ikke danske præsentationer. Men ActivInspire er et værktøj, så du kan redigere og tilpasse en side til dansk.
Skolestuen bør du også kigge på.
Er du matematiklærer, er Virtual Manupulatives et onlineværktøj

.